Kontrola pieców oraz poprawności segregacji odpadów

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Uwaga mieszkańcy Sołectwa Czarnowiec.
Przygotujmy się na wizyty urzędników wchodzących w skład komisji kontrolującej:
– PIECE/KOTŁY;
– KOMPOSTOWNIKI;
– WŁAŚCIWE SORTOWANIE ŚMIECI.

Na stronie Urzędu Gminy w Rzekuniu czytamy komunikat:

Szanowni Państwo,
Pracownicy Urzędu Gminy w Rzekuniu rozpoczynają kontrolę domowych pieców i kotłów. Na podstawie upoważnień Wójta Gminy Rzekuń kontrolujący mogą m. in. wchodzić do domów, dokonywać kontroli pieców i kotłów w zakresie stosowania przepisów o ochronie środowiska, sprawdzając, jakie paliwa są używane do ogrzewania domów, a w szczególności czy w paleniskach domowych nie dochodzi do spalania odpadów.
Ponadto, rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.  Sprawdzane są pojemniki na odpady zmieszane,  czy nie  znajdują się w nich odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. papier, plastik, szkło, metal, itp. Kontrolowane będą również pojemniki i worki do selektywnej zbiórki pod kątem gromadzenia w nich odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Poza tym, kontroli zostaną poddane nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Weryfikacji poddane zostanie faktyczne posiadanie kompostownika
i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:
art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), art. 379 ust. 1 i 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

O kontroli kompostowników pisaliśmy w tym artykule.
O kontroli pieców/kotłów pisaliśmy tu.
O podstawach prawnych i konsekwencjach niewpuszczenia kontroli pisaliśmy tu.

Marek Karczewski

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.