Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb)

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,
Informujemy, że na terenie Gminy Rzekuń rozpoczyna się inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Obowiązek pozyskania i posiadania informacji od mieszkańców na temat sposobu zagospodarowania ścieków bytowych, czyli danych dotyczących ilości zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nakładają na samorządy obowiązujące przepisy *.

Celem takiej ewidencji jest umożliwienie opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych, kontrola prawidłowości wywozu nieczystości płynnych, kontrola postępowania z osadami z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz weryfikacja, które urządzenia jeszcze funkcjonują.

Prosimy Państwa o udział w tym ważnym przedsięwzięciu!
Do każdej nieruchomości na terenie gminy Rzekuń dostarczona zostanie ankieta – prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021 r. na jeden z następujących sposobów:

  • dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Gminy w Rzekuniu osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
  • dostarczenie wypełnionej ankiety do Sołtysa wsi.

Mieszkańcy Czarnowca mogą również wypełnić ankietę elektronicznie.
Wystarczy kliknąć w obrazek poniżej, wypełnić komputerowo i przesłać zapisany plik bezpośrednio do Urzędu Gminy w Rzekuniu na adres: kchutkowska@rzekun.net, bądź do sołtysa na adres: wiesczarnowiec@gmail.com


Interaktywny PDF może otworzyć się Państwu bezpośrednio w przeglądarce, bądź pobrać do zasobnika. Jest to zależne od rodzaju i ustawień przeglądarki.

W związku z tym, że inwentaryzacja jest obowiązkowa, dla tych budynków i lokali, których użytkownicy nie wypełnią ankiety i nie przekażą jej do ww. podmiotów, koniecznym będzie przeprowadzenie inwentaryzacji bezpośredniej przez pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu.

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Na dzień 15.08.2021 r. przedsiębiorstwami, które świadczą usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz odbioru nieczystości ciekłych i tym samym posiadają uprawnienia do podpisania umowy z mieszkańcami gm. Rzekuń w wyżej wymienionym zakresie są:

1.Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel
Laskowiec ul. Mazurska 18, 07-401 Ostrołęka
600 011 115
biuro@zuk-laskowiec.pl

2. „ALMAT” Jarosław Kanclerz
Kamianka 19, 07-411 Rzekuń
698 924 302

3. Barbara Dorota Małkowska
Działalność Usługowa Wspomagająca Produkcję Rolniczą
Susk Nowy 56, 07-411 Rzekuń
500 285 865, 500 027 889

4. Wywóz Nieczystości Płynnych Leszek Bakuła
Siemnocha 17B, 07-402 Lelis
668 633 719

5. Wywóz odpadów komunalnych Jan Żarnoch
ul. Spokojna 2, Antonie, 07-410 Ostrołęka
601 991 971

Dodatkowo każdy zarządca/właściciel nieruchomości musi posiadać rachunki od uprawnionego odbiorcy za wywóz do oczyszczalni ścieków swoich nieczystości. Dokumenty takie będą potrzebne do wglądu w razie kontroli.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy sąsiadują z pobudowaną siecią kanalizacyjną, aby jak najszybciej się do niej przyłączyli.
Opróżnianie szamb staje się nieopłacalne, bo należy od teraz podpisać umowę z odbierającym oraz wybierać szambo zgodnie z ilością zużycia wody oraz pojemnością zbiornika (szamba).
Podłączenie nieruchomości do ogólnodostępnej sieci będzie od teraz korzystniejsze!
Wybieranie szamba na własną rękę jest niedozwolone!

  • Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t.j.)

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.