Jan Grzyb z Czarnowca w projekcie “Równać Szanse”.

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Dziś (25.01.2022) odbyła się premiera filmu z jednym, z mieszkańców Czarnowca Janem Grzybem z ul. Kasztanowej.

Projekt pod nazwą “Jestem tam, gdzie byłem…” został zrealizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzekuniu przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją CIVIS POLONUS.
Ma on na celu zachęcić młodzież do kontaktów z seniorami przez siebie wskazanymi i przeprowadzenie wywiadów “jak to dawniej bywało?”

Jedną z wielu postaci (bohaterów) wywiadów młodych ludzi jest dziś Pan Grzyb, nasz mieszkaniec.

W projekt bezpośrednio i pośrednio zaangażowani byli również mieszkańcy Czarnowca.
Młoda dziennikarka Małgosia Siekierska, uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu, którą dziś na uroczystości bacznie obserwowali, podziwiali i dopingowali rodzice Marzena i Paweł. Małgosia przeprowadzała wywiad z Panem Grzybem razem z koleżanką Karoliną Orzołek.
Dziś również prowadziła z koleżanką uroczystą galę.

Drugim zaangażowanym w projekt mieszkańcem, jest oczywiście nasz pierwszy redaktor rubryki “historia”, Pan Jacek Pawłowski, który na spotkaniach z młodzieżą przekazywał Im wiedzę jak postępować podczas wywiadów i o co pytać seniorów. O spotkaniach w Czarnowcu pisaliśmy tu ->
Dziś Pan Jacek został nagrodzony z rąk koordynatorki projektu Pani Katarzyny Kossakowskiej, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu dyplomem “Dla propagatora lokalnej historii”.

Trzecim (prawie) mieszkańcem Czarnowca był dziś na gali Pan Piotr Grzyb – syn Jana, który umilił muzycznie uczestnikom popołudniowe spotkanie podsumowujące projekt.

Czwartym… o tym na końcu.

Poniżej zamieszczony film miał swoją premierę podczas dzisiejszego spotkania. Seniorzy oglądali premierowy odcinek z zaciekawieniem, a na koniec projekcji bohater z Czarnowca otrzymał gromkie brawa.

Więcej relacji o projekcie “Równać Szanse” znajdziecie Państwo na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu rzekun.pl/biblioteka

Zapraszam do obejrzenia materiału wideo na kanale GBP w Rzekuniu.
Tam znajdziecie Państwo niebawem wszystkie dzisiejsze premierowe filmy z seniorami:
Heleną Górską z Laskowca,
Cecylią Kamińską z Rzekunia/Stacji,
Zofią Mierzejewską i Alicją Zaborowską z Zabiela,
Teresą Kaszubą z Nowej Wsi Wschodniej,
Czesławem Chorążewiczem z Suska Nowego,
Januszem Pińkowskim z Suska Starego,
Markiem Podolakiem z Rzekunia.

Czwartym mieszkańcem Czarnowca, który brał udział w tym projekcie jest autor zdjęć, obrazu wideo i montażu filmu – Marek Karczewski.

Zapraszam do udostępniania filmu.

MK

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu. Foto: Marek Karczewski

Poniżej pełna relacja o podsumowaniu projektu:

W Urzędzie Gminy w Rzekuniu odbyło się podsumowanie półrocznej pracy w projekcie “Tutaj jestem, gdzie byłem…” w ramach programu Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w współpracy z Fundacją Civis Polonus. W ramach projektu powstały: wystawa mobilna, ulotki, seria pocztówek, cykl postów i filmików, zdjęcia wielkoformatowe i filmy – wywiady z seniorami.

Wystawa prezentuje sylwetki dziewięciu seniorów z gminy Rzekuń. Wyboru seniorów dokonała młodzież z projektu. Wystawa odwiedziła Laskowiec i Urząd Gminy w Rzekuniu. Była otwarta dla uczniów i mieszkańców gminy.

Podczas podsumowania zostały zaprezentowane działania projektowe, sylwetki seniorów i ich biogramy, filmy-wywiady, wręczono podziękowania, zaświadczenia oraz upominki. Na spotkanie zaproszenie otrzymali wszyscy związani z projektem seniorzy,  dyrektorzy szkół z gminy Rzekuń, przedstawiciele instytucji i urzędów, trenerzy i przyjaciele projektu oraz dziennikarze z radia OKO.

Seniorami biorącymi udział w projekcie byli:
– Pani Helena Górska z Laskowca,
– Pani Cecylia Kamińska z Rzekunia/Stacji,
– Pani Teresa Kaszuba z Nowej Wsi Wschodniej,
– Panie Jolanta Mierzejewska i Alicja Zaborowska z Zabiela,
– Pan Czesław Chorążewicz z Suska Nowego,
– Pan Jan Grzyb z Czarnowca,
– Pan Janusz Pińkowski z Suska Starego,
– Pan Marek Podolak z Rzekunia.

Uczestnikami projektu byli:
uczniowie szkół podstawowych z gminy Rzekuń:
– Szkoły Podstawowej im. gen Józefa Bema w Rzekuniu,
– Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu,
– Szkoły Podstawowej w Ołdakach,
– Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Borawem,
Julia Borkowska, Lena Chmielewska, Emilia Chojnowska, Natalia Jakacka, Nikola Jakubiak, Maja Jasińska, Alicja Kiernozek, Julia Kubeł, Lena Maliszewska, Klaudia Nowacka, Karolina Orzołek, Julia Piskowska, Karolina Podeszwa, Małgorzata Siekierska, Paulina Szabłowska, Olga Szymańczyk, Szymon Szymańczyk, Julia Zaborowska, Amelia Zadrożna, Julia Zyśk oraz wychowankowie Zakładu Poprawczego w Laskowcu.

Partnerami projektu byli:
– Tomasz Chrzanowski – sołtys Nowej Wsi Wschodniej,
– Małgorzata Jakacka – mama uczestniczki,
– Wiesław Frydrych – właściciel firmy Drew Master,
– Marek Karczewski – sołtys wsi Czarnowiec,
– Piotr Kossakowski – nauczyciel w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu,
– Michał Kowarski – radiowiec,
– Ewa Krupka – radiowiec,
– Marta Mierzejewska – radiowiec,
– Jack Pawłowski – propagator historii lokalnej,
– Anna Suchcicka – fotograf oraz trener,
– Paulina Wółkowska – pomysłodawczyni i trener w projekcie.

Projekt realizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu.


“Cudze chwalicie, Swego nie znacie…” myśl autorstwa Stanisława Jachowicza odzwierciedla główne idee projektu: wzmocnienie poczucia przynależności narodowej i dumy ze swoich korzeni. W ramach projektu młodzież wzięła udział w cyklu szkoleń rozwijających umiejętności SMART, na temat roli facylitatora w życiu społecznym, samorządności oraz warsztatach integrujących. Młodzi ludzie samodzielnie dokonali wyboru dziewięciu seniorów, których losy związane są z gminą Rzekuń. Grupa uczestników, na bazie dostarczonych im narzędzi oraz wsparcia merytorycznego, stworzyła wizję wystawy pokazującej swoją małą ojczyznę z perspektywy wspomnień najstarszej grupy jej mieszkańców. Uczestnicy projektu to dziewczęta i chłopcy z gminy Rzekuń, w tym podopieczni ZPiSdN w Laskowcu.

Podczas uroczystości wyświetlono premierowe nagrania wywiadów przeprowadzonych z seniorami. Wywiady przeprowadzili:
– z Panią Heleną Górską – Julia Borkowska, Natalia Jakacka, Maja Jasińska i Karolina Podeszwa,
– z Panią Cecylią Kamińską – Lena Chmielewska i Emilia Chojnowska,
– z Panią Teresą Kaszubą – Klaudia Nowacka,
– z Paniami Jolantą Mierzejewską i Alicją Zaborowską – Paulina Szabłowska, Julia Zaborowska i Julia Zyśk,
– z Panem Czesławem Chorążewiczem – Karolina Orzołek i Szymon Szymańczyk,
– z Panem Janem Grzybem – Karolina Orzołek i Małgorzata Siekierska,
– z Panem Januszem Pińkowskim – Alicja Kiernozek i Amelia Zyśk,
– z Panem Markiem Podolakiem – Julia Piskowska i Amelia Zadrożna.

Po projekcji filmów, wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak wręczył zaświadczenia i upominki dla wszystkich uczestników projektu. Podczas uroczystości był również czas na muzyczną niespodziankę, którą sprawił uczestnikom pan Piotr Grzyb, znany wokalista i kompozytor, prywatnie syn pana Jana Grzyba. Młodzież nagrodziła również “niespodzianką” koordynatorkę projektu panią Katarzynę Kossakowską. Nagrodą były oprawione w ramę skarpetki z autografami uczestników, z logo programu “Równać Szanse”, podziękowania i kwiaty.
Dla wszystkich uczestników był także przygotowany słodki poczęstunek.
Wtorkową uroczystość zaszczycił także Pan Mirosław Augustyniak, radny sejmiku województwa mazowieckiego, który pogratulował młodzieży odwagi i pomysłodawcom projektu dobrego kierunku propagowania i upamiętniania lokalnej historii.

 – Nie doszłoby do realizacji projektu i zorganizowania tej uroczystości, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu osób – powiedziała Katarzyna Kossakowska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, koordynator projektu.

Składamy gorące podziękowania wszystkim seniorom za zaufanie i otwartość na nasze, czasem niekonwencjonalne pomysły, rodzicom młodzieży za cierpliwość. Dziękujemy za wspieranie nas w naszych działaniach projektowych:
Bartoszowi Podolakowi – Wójtowi Gminy Rzekuń,
Krzysztofowi Żebrowskiemu – Sekretarzowi Gminy Rzekuń,
Małgorzacie Żebrowskiej – Przewodniczącej Rady Gminy Rzekuń,
Danucie Orzołek – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy Rzekuń,
Katarzynie Grzymale – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
Waldemarowi Skurzyńskiemu – Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Rzekuniu,
Ewie Borkowskiej – Sawickiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu,
Małgorzacie Pieczyńskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu,
Krzysztofowi Dawidowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Borawem,
Sylwestrowi Wocialowi – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ołdakach,
Dyrekcji Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu,
Mediom lokalnym – eOstroleka.pl, moja-ostroleka.pl, radiooko.pl, terazOstroleka.pl, to.com.pl.

Podziękowania płyną również do pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, bez których projekt nie zostałby zrealizowany: Klaudii Baczewskiej, Dorocie Boguskiej, Wioletcie Dzbeńskiej, Markowi Karczewskiemu, Magdalenie Kowalskiej, Ewelinie Pardo, a także pracownikom Urzędu Gminy w Rzekuniu za pomoc w organizacji wydarzenia.

Uroczystą Galę dnia 25 stycznia 2022 r. poprowadziły – Małgorzata Siekierska i Lena Maliszewska.

Mobilna wystawa będzie do dyspozycji przez najbliższe tygodnie w Urzędzie Gminy w Rzekuniu. Filmy zarejestrowane podczas projektu można oglądać na kanele YouTube Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu. Zapraszamy.

MK

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.