Czy mieszkańcy robią “zrzutkę” na tych, którzy nie płacą?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Czy mieszkańcy robią “zrzutkę” na tych, którzy nie płacą?

Na stronie UG pojawił się komunikat dla tych z Państwa, którzy złożyli deklaracje i podpisali umowy na odbiór śmieci.

“Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w najbliższych dniach będą wysyłane upomnienia z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do osób, które nie uiściły należności w wyznaczonym terminie. Będzie się to wiązało z koniecznością egzekwowania zwrotu kosztów upomnienia, które wynoszą obecnie 16,00 zł. Wysokość kosztów upomnienia określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zdecydowanie preferujemy dokonywanie płatności drogą elektroniczną (przelew). Jest to bezpieczniejsze dla nas wszystkich.
Jeżeli nie mają Państwo możliwości dokonania przelewu, można dokonać płatności w kasie Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej zlokalizowanej w Urzędzie Gminy:
pon., śr., czw.: 7.45-15.15
wt.: 7.45-16.15.
pt.: 7.45-14.15.
Wszystkich mieszkańców prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.”

Wezwania mają otrzymać wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy zapomnieli opłacić za miniony okres.

Osoby/gospodarstwa, które nigdy nie złożyły deklaracji na odbiór śmieci – wezwań nie otrzymają!

W ostatnich tygodniach dostarczałem Państwu decyzje o wymiarze podatku od nieruchomości, leśnym i rolnym. Z wieloma osobami miałem możliwość porozmawiania choćby właśnie o śmieciach. Z nieukrywaną szczerością niektórzy mieszkańcy twierdzą, że nie płacą za odbiór śmieci i nie musi do nich przyjeżdżać śmieciarka, bo wywożą śmieci do Ostrołęki!
Miałem również możliwość w dniu odbioru śmieci “żółtych” (plastików) odwiedzić wiele ulic i stwierdzić, że są w naszej miejscowości osoby/rodziny, które funkcjonują bez plastiku! Dziwnym trafem te nieruchomości są ogrzewane piecami tzw. “śmieciuchami”. Przy każdej nieruchomości ogrzewanej gazem/olejem/prądem plastiki są wystawione.

Nikt z nas nie da się nabrać na funkcjonowanie w obecnych czasach jakiejkolwiek rodziny bez plastiku!

Jestem zobligowany przez Państwa jako funkcjonariusz publiczny, pełniący zaszczytną funkcję sołtysa o poinformowaniu władz zwierzchnich, o niewywiązywaniu się niektórych gospodarstw z obowiązku płacenia za śmieci!
Tak samo jak zgłaszam na Państwa prośbę próby zasypania rowów melioracyjnych, próby bądź praktyki wywożenia azbestu i innych śmieci do lasu, tak samo zgłoszę nieruchomości, których mieszkańcy twierdzą, że nie produkują śmieci!
Jest to mój obowiązek.
Jednak “najprostszy urzędnik” w excelu, w ułamku sekundy otrzymuje wynik “is null”, w kolumnie DEKLARACJA!
Informacja, która pojawiła się na stronie gminy powinna być uzupełniona o wpis:

“Właściciele, którzy nie złożyli deklaracji zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2013 r. będą obciążeni kosztami według obowiązujących stawek w danym okresie, tj. 14 dni od faktycznego zamieszkania, bądź podjęcia działalności.”

Sytuacja hipotetyczna – wszyscy (240 nieruchomości w Czarnowcu) robimy strajk i nie płacimy za śmieci? Jeśli ci, którzy nie płacą od pierwszego roku powstania tzw. Ustawy śmieciowej tj. od 1 lipca 2013 roku i mogą to czynić nadal, to dlaczego my się na takich mieszkańców zrzucamy?

Jeśli ktoś świadomie łamie prawo, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności!
Właścicielom posesji, którzy nie płacą za odbiór śmieci od 2013 roku powinna zostać naliczona kara grzywny w wysokości obowiązujących opłat, za zaległy okres.
Na szczęście w Czarnowcu są to przypadki jednostkowe. Jednak patrząc w skali gminy, liczone w setkach!

Czy krajowe bądź lokalne prawo nie pozwala na wyegzekwowanie opłat od 100% mieszkańców gminy/wsi?
Czy musimy robić zrzutkę na tych, którzy nas sąsiadów oszukują?

Pozdrawiam
Marek Karczewski

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.