Tabletki z jodkiem potasu – dystrybucja w gminie

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z działaniami podejmowanymi przez władze centralne, Gmina Rzekuń realizuje zadanie prewencyjne pn. „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu potasu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”.

Powyższe działania są prowadzone przez tut. Urząd w ścisłej koordynacji z Państwowymi Strażami Pożarnymi oraz dyrektorami szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rzekuń, m.in. poprzez przygotowanie punktów dystrybucji oraz sprawne przeprowadzenie akcji wydawania preparatu jodowego osobom zameldowanym na obszarze Gminy Rzekuń, a także ludności ukraińskiej, przebywającej na terenie gminy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Są to działania prewencyjne, nie wynikające z istnienia aktualnie jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich i lokalnych mediach, stronie internetowej naszego Urzędu i w oficjalnych mediach społecznościowych.

Opracowany plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydawanie preparatu, a także aby posiadali Państwo informację o dawkach, które mogą być przyjęte.

O rozpoczęciu akcji dystrybucji tabletek zdecyduje zarządzenie wojewody mazowieckiego.

Prawdopodobne punkty dystrybucji dla mieszkańców Czarnowca to: Szkoła Podstawowa w Rzekuniu ul. Szkolna 1 lub ul. Nowa 7

Informacja pochodzi ze strony Rzekun.pl

/SC/

Dodaj komentarz

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.