Konsultacje Sołeckie na FS 2024

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Konsultacje Sołeckie na FS 2024

Gdy zastanawiamy się, czy wprowadzenie w 2009 roku funduszu sołeckiego, gwarantującego mieszkańcom sołectw wiążący wpływ na budżet gmin, zmieniło coś w funkcjonowaniu gmin i sołectw, myślimy o tym, jak było wcześniej. Przez lata sołectwa funkcjonowały, otrzymując środki z budżetu gminy na swoje działania, ale w wielu miejscach ciężar i koszty organizacji życia w sołectwie opierały się na samych mieszkańcach, a ich potrzeby często pozostawały niezauważone…
Czy wprowadzenie funduszu sołeckiego spowodowało, że jest lepiej? Czy już po latach doświadczeń z funduszem można powiedzieć, że fundusz się sprawdził?
Każde sołectwo i gmina są inne, jednak sam fakt, że potrzeby sołectw są lepiej słyszalne, a mieszkańcy pewniejsi siebie i bardziej świadomi swoich praw jest dużym sukcesem…
Z pewnością fundusz sołecki nie rozwiąże wszystkich problemów sołectwa, ale jest szansą dla każdego z sołectw, dobrym punktem wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych dla nas spraw. Naszym zdaniem fundusz sołecki to nie tylko pieniądze, które pozwalają zabrać się wreszcie za mniejsze lub większe sprawy. Przede wszystkim to demokratyczny proces podejmowania decyzji, w którym bezpośrednio uczestniczą mieszkańcy sołectwa, na równych prawach!
Szymon Osowski, Prezes Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich – wrzesień 2012

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich. Za wykonanie funduszu sołeckiego, podobnie jak całego budżetu gminy, odpowiada wójt.

Ile pieniędzy przypada na sołectwo?

Fundusz sołecki wyodrębniony jest w budżecie gminy. Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w art. 2 Ustawy. Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy.

Na co wydać te pieniądze i kto o tym decyduje?

Decyzję o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz sołecki, podejmują dorośli mieszkańcy sołectwa w trakcie zebrania wiejskiego. Decyzję mieszkańców, ujętą w formie wniosku o funduszu sołecki wraz z uchwałą zebrania wiejskiego, protokołem i listą obecności z zebrania, sołtys przekazuje wójtowi zgodnie z procedurą określoną w statucie sołectwa, w terminie nieprzekraczalnym do 30 września.

Aby wniosek był poprawny, musi zawierać:
• wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie sołectwa w ramach funduszu;
• kalkulację kosztów realizacji przedsięwzięć;
• uzasadnienie, w którym wskazane jest, w jaki sposób realizacja przedsięwzięć finansowanych z funduszu przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców sołectwa.

Wieś Czarnowiec włącza mieszkańców w proces decyzyjny dot. wykorzystania funduszu sołeckiego na 2024 rok.
Gmina Rzekuń przydzieliła nam na przedsięwzięcia kwotę 40 462,98 zł

Przypominamy, że do 15 września 2023 r. trwają Sołeckie Konsultacje.

Ankietę z Państwa pomysłami można wypełniać elektronicznej na naszej stronie www.
Link do formularza zamieszczamy poniżej:

Ankieta jest anonimowa, a wypełnienie jej zajmuje nie więcej niż dwie minuty.
Pytania dotyczą Państwa pomysłów na przedsięwzięcia i wydatkowanie przyszłorocznego funduszu sołeckiego.
Można również pisać lub dzwonić:
– wiesczarnowiec@gmail.com
– 533 613 913
– sms
– osobiście do sołtysa

Konsultujmy wspólnie, a potem wspólnie działajmy!
Fundusz sołecki jest budżetem partycypacyjnym – więc nas wszystkich.

Sołtys/Rada Sołecka

LISTA PAŃSTWA PROPOZYCJI – aktualizowana na bieżąco (14.09.2023)

PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA Z FS 2024
#Data propozycjiPrzedsięwzięciemiejsceUzasadnienieZgłaszający
12023-09-05Bramki do piłki nożnejwyposażenie sołectwana boisku są obecnie Bardzo stare i niebezpieczneankieta
22023-09-13Festyn rodzinny (1.06.2024)plac przy świetlicyMiędzynarodowy Dzień Dzieckapan Marek
32023-09-05Garaż przy świetlicyplac przy świetlicyBrak pomieszczenia gospodarczego w świetlicypan Mateusz
42023-09-14Hamaki (takie jak w mieście przy rondzie HDK)?Ogromne oblężenie młodzieży i dzieci wygodne itd.ankieta
52023-07-25Kolumna aktywna (partybox)świetlicaPrzenośne nagłośnienie na imprezy plenerowepan Marek
62023-09-05Ławeczki przy Dzikiej Różylasek prywatnydla odpoczynku rolkarzy, rowerzystów jadących na Pumptruck.pan Mateusz
72023-09-14Mapa wsi przy tablicach ogłoszeń?To wszystko ma sens.ankieta
82023-09-12Materiał na obrusy okolicznościowebudynek świetlicyNakrycia typu „sukno” na stoły podczas uroczystościpani Paulina
92023-09-12Organizacja biegu ulicznegoulice/lasDużo ludzi biega. Przed laty były organizowane biegi. Może warto do tego wrócić?ankieta
102023-07-25Parasol plażowy nad piaskownicęplac zabaw przy 2550WBrak drzew w okolicy placu zabawpan Marek
112023-09-12Plac zabaw na koloni?Dzieci na koloni nie mają gdzie się bawićankieta
122023-09-14Plac zabaw, skwer wypoczynkuul. KasztanowaTo wszystko ma sens.ankieta
132023-09-14Progi zwalniające w okolicy przystankówul. SosnowaTo wszystko ma sens.ankieta
142023-07-25Rekuperator do świetlicybudynek świetlicypoprawienie wentylacji podczas zebrań, wydarzeńpan Piotr
152023-09-11Remont boiska (wyrównanie, dosianie trawy)działka prywatnaBezpieczeństwo użytkowników boiskaankieta
162023-09-12System monitoringu z montażembudynek świetlicyBezpieczeństwo na placu przed świetlicąpan Piotr
172023-09-13Światłowód w budynku świetlicybudynek świetlicybrak dostępu do internetupan Marek
182023-09-05Wiaty przystankoweul. 2550WCzasem ludzie jeżdżą autobusami (w tym dzieci). Może gmina by się dorzuciła, a może warto by gminę do tego zobligować.pan Bartosz
192023-09-05Wycieczka?integracja mieszkańcówpan Artur
202023-09-11Zakup mikrofonów pojemnościowychwyposażenie sołectwaMożliwość nagłaśniania chórówankieta
212023-07-30Żwirowanie drogi gminnej nr 426ul. Leszczynowabrak możliwości dojazdu do pól w okresie opadów (wiosna/jesień)pan Czesław
222023-07-30Żwirowanie drogi gminnej nr 433ul. LeśnaBardzo zdewastowana droga gminna przez sprzęt leśnypan Zdzisław

LISTA PAŃSTWA ZGŁOSZEŃ – “Czego brakuje w Czarnowcu?” (12.09.2023)

Czego brakuje w Czarnowcu, zgłoszenia mieszkańców
#Czego brakuje?
1Asfaltu na ul. Jodłowej
2Asfaltu na ul. Kasztanowej – dokończyć
3Asfaltu na ul. Topolowej
4Brak komunikacji miejskiej w niedzielę
5Integracja młodzieży w świetlicy np. zakup fliperów (automaty do gry)
6Mistrzostw Czarnowca w biegach długodystansowych (5, 10km)
7Ogniska
8Potańcówek
9Światłowodu (os. działkowe)

UWAGA!
Z przedstawionych przez Państwa propozycji Rada Sołecka wraz z Sołtysem na zebraniu poprzedzającym Zebranie Wiejskie zdecydują o ostatecznym wyborze przedsięwzięć.

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.