Zebranie Wiejskie w sprawie uchwalenia Funduszu Sołeckiego na 2024 rok za nami (zdjęcia)

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Zebranie Wiejskie w sprawie uchwalenia Funduszu Sołeckiego na 2024 rok za nami (zdjęcia)

Na podstawie §8 Statutu Sołectwa Czarnowiec przyjętego uchwałą Nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń dnia 15.10.2007 r. Sołtys Czarnowca Marek Karczewski zwołał 1 września 2023 r. Zebranie Wiejskie w sprawie zatwierdzenia wniosku o przyznanie środków na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.

Tuż przed zebraniem Sołtys uhonorował zaproszonych gości i wolontariuszy za wsparcie osobowe i finansowe na rzecz sołectwa.

Na Zebranie Wiejskie oprócz mieszkańców Czarnowca byli zaproszeni:
– Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak
– Radna Gminna Sylwia Wojsz
– Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł
– Wicestarosta Ostrołęcki Krzysztof Parzychowski
– Radny Powiatowy Arkadiusz Zyśk
– Przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego Piotr Liżewski

Wicestarosta i Przewodniczący zostali odznaczeni dyplomem i drobnym upominkiem.
Krzysztof Parzychowski i Piotr Liżewski przedstawili uczestnikom zebrania jakie inwestycje powiatowe zostały zrealizowane na terenie wsi, gminy i powiatu. Mówili również o budowie obwodnicy ostrołęckiej, która ma w znaczący sposób rozwiązać problemy komunikacyjne również mieszkańców Czarnowca.

Za ostatnie działania na rzecz sołectwa podczas prac społecznych przy świetlicy wiejskiej oraz organizacji 4. Mistrzostw Czarnowca w Piłce Nożnej i Czarnowieckiego Rajdu Rowerowego sołtys odznaczył:
– Państwa Mierzejewskich
– Państwa Paszczyków
– Monikę Sendrowską
– Elwirę Chojnowską
– Norberta Siemiątkowskiego
– Wiesława Dryżbę
– Kamila Szczubełka
– Krzysztofa Nizewicza
– Artura Laskowskiego

Zebranie Wiejskie w sprawie uchwalenia Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

W Zebraniu Wiejskim uczestniczyło 35 mieszkańców Czarnowca.
Mieszkańcy wybrali na przewodniczącego zebrania sołtysa Marka Karczewskiego i na protokolanta Artura Laskowskiego.
Sołtys przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności za okres od 1 stycznia do 22 września 2023 roku.
Sprawozdanie oprócz formy ustnej składało się również z materiału multimedialnego.
Poniżej materiał video ze sprawozdaniem multimedialnym …

Następnie sołtys przedstawił zgromadzonym mieszkańcom propozycję wniosku o przyznanie środków na przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego na 2024 rok. Zawierała ona propozycje mieszkańców przesyłanych do sołtysa w formie ustnej, mailowej, w formie anonimowej ankiety w okresie od 1 do 15 września 2023 roku. Projekt wniosku został uzgodniony na Zebraniu Rady Sołeckiej w dniu 18.09.2023 r.
Do propozycji wniosku wpisano przedsięwzięcia, które:
/ poprawią estetykę wsi i warunki życia mieszkańców;
/ pobudzą aktywność obywatelską;
/ poprawią bezpieczeństwo i ochronę mienia;
W projekcie zawarto przedsięwzięcia, które:
– mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;
– są zgodne ze strategią rozwoju;
– służą poprawie warunków życia mieszkańców.

Propozycję wniosku poddano pod głosowanie, który uzyskał poparcie wszystkich zgromadzonych.
Za przedstawionym wnioskiem było – 35 osób
Przeciw – 0
Wstrzymało się od głosu – 0.
Wniosek, który został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie sołtys musi złożyć do 30 września 2023 r. na ręce Wójta Gminy Rzekuń. Kwota przyznana sołectwu na 2024 rok to 40 462,98

W “wolnych wnioskach” mieszkańcy zadawali pytania, zgłaszali wnioski o poprawienie estetyki wsi, które zostały zaprotokołowane i będą dalej przekazane do władz gminnych.

Na tym Zebranie Wiejskie Zakończono.

Zapraszamy do galerii zdjęć z zebrania – kliknij w zdjęcie poniżej aby przejść do galerii.

Serdecznie dziękuję za liczny udział w zebraniu wszystkim mieszkańcom.
Szczegóły uchwalonego wniosku tradycyjnie w menu “Fundusz Sołecki”

Foto: Norbert Siemiątkowski, Marek Karczewski, Monika Sendrowska

Sołtys Czarnowca
Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.