W jakim celu powstał gminny system powiadamiania?

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

W jakim celu powstał gminny system powiadamiania?

21. grudnia 2018 roku poinformowano mieszkańców gminy Rzekuń, poprzez stronę BIP Urzędu Gminy o uruchomieniu nowoczesnego systemu powiadamiania poprzez rozsyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS).

Pisano tak:

“Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że gmina Rzekuń wprowadza system powiadamiania za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Rozwiązanie to przeznaczone jest dla mieszkańców Naszej Gminy. Celem systemu jest informowanie o ważnych sprawach dotyczących Naszej społeczności m.in.:

 • o niebezpieczeństwach i zagrożeniach;
 • o czasowych przerwach w dostawie energii elektrycznej, wody;
 • dotyczących uroczystości, imprez organizowanych na terenie poszczególnych miejscowości i Gmin;
 • o dotacjach, ulgach o jakie można ubiegać się w Gminie;
 • o zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach, etc.

Poszczególne dziedziny będą uruchamianie sukcesywnie.
W Naszej ocenie taki system znacząco poprawi komunikację pomiędzy Urzędem a Mieszkańcami. Pozwoli również na przypominanie o ważnych wydarzeniach i terminach płatności.
Aby skorzystać z usługi należy wysłać SMS pod numer 792 202 232, podając w treści nazwę sołectwa, czyli np. PrzytulyNowe dla Przytuł Nowych. Poniżej wyszczególniamy listę prefiksów dla wszystkich miejscowości.

Ważne:

 1. w nazwie miejscowości nie może być odstępów;
 2. wielkość liter nie ma znaczenia;
 3. zalecamy nie używać polskich znaków diakrytycznych (ę,ą, ł, ć, ż, ź, ó, ś, ń).

Lista prefiksów dla każdej z miejscowości:

 • Borawe
 • Czarnowiec
 • Daniszewo
 • Drwecz
 • Dzbenin
 • Goworki
 • Kamianka
 • Korczaki
 • Laskowiec
 • Lawy
 • NowaWiesWschodnia
 • Oldaki
 • PrzytulyNowe
 • PrzytulyStare
 • Rozwory
 • Rzekun
 • SuskNowy
 • SuskStary
 • Teodorowo
 • Tobolice
 • Zabiele

Aby wypisać się z list wysyłkowych należy wysłać SMS o treści  prefiks (z listy wyżej)+ X, czyli np. dla Drwęczy będzie to: DrweczX.
Usługa jest bezpłatna, a koszt wysyłki wiadomości na numer 792 202 232 jest zgodny z cennikiem Państwa operatora i jest równowartością wysłania wiadomości do polskich operatorów.”

Wspaniałe narzędzie, wspaniała idea!

Jakie korzyści z uruchomionego w 2018 roku mieli mieszkańcy Czarnowca?

Oto przykładowe treści otrzymanych w okresie 2018-2024 wiadomości SMS – skierowanych do mieszkańców Czarnowca:

“Zapraszamy serdecznie na festyn świnia kontra dzik do Przytuł”

“Informujemy o obowiązkowym szczepieniu psów w miejscowości Rzekuń”

“Zapraszamy serdecznie na odpust świętej Anny do Kamianki, który odbędzie się dnia…”

“Przypominamy o terminie wpłacania podatków od nieruchomości do gminy…” – dlaczego nigdy nie było sms`a aby uiszczać wpłaty do sołtysa?

“Przypominamy, że już w tę niedzielę odbędzie się potańcówka w Borawem”

“Informujemy mieszkańców, że dnia … odbędzie się przejazd motocyklistów przez Rzekuń”

…Informujemy o Kamiance, Borawem, Przytułach, Rzekuniu, Laskowcu oraz pozostałych wydarzeniach w 20. miejscowościach gminy Rzekuń!

Gdzie w całym nowoczesnym systemie zawieruszyła się 21-sza miejscowość – Czarnowiec?
Czy mieszkańcy Czarnowca po to przystąpili do systemu powiadamiania aby otrzymywać wiadomości wyłącznie o Przytułach, Kamiance i innych?
Czy w Czarnowcu od 2018 roku do 2024 roku nie odbyły się żadne wydarzenia zasługujące na powiadomienie mieszkańców o nich?

Proszę tu zajrzeć, o ilu znaczących wydarzeniach nie dostaliśmy powiadomień SMS.

Zauważacie Państwo wytłuszczone powyżej zdanie, które zostało wpisane do celów tegoż systemu?
Czy w trakcie tych lat gdy funkcjonuje system, otrzymał ktoś SMS o zebraniach, świętach, zawodach, wyprzedażach, święceniach pól, itp.?

Wydaje się być pewnym, że stan ten w najbliższych dniach zmieni się diametralnie. Dwie lub trzy godziny przed godziną 18:00 dnia piątego maja 2024 r. otrzymacie Państwo SMS-y od systemu.
Termin ten został już dawno ustalony przez władze, bo już dnia 24 kwietnia 2024 r. wydano w tej sprawie stosowne zarządzenie.
Zastanawia fakt ponownego pominięcia przez włodarza gminy, mieszkańców naszej wioski w dniu 24.04.2024 o ważnym bądź co bądź dla niektórych, wiejskim wydarzeniu.
Zastanawia również fakt zarządzenia na dzień 5 maja 2024 r. tegoż znaczącego zebrania!
W całej gminie Rzekuń pominięto terminy weekendowe!
Dlaczego dla Czarnowca wójt wydał zarządzenie na niedzielę 5 maja?

Zachęcam do zapoznania się z treścią statutu naszej wioski, w szczególności Rozdziałem IV, §17

Dodatkowo proszę przeczytać jak poinformowano mieszkańców “papierowo”.

Na te wszystkie pytania możecie sobie Państwo stosować własną interpretację lub taką która jest jedynie słuszna.
W jakim celu powstał gminny system powiadamiania?

Pozdrawiam serdecznie

Sołtys Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.