Nielegalny pobór, zagrożony karą

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Nielegalny pobór, zagrożony karą

Zakład Obsługi Gminy przypomina, że odbiorcy usług nie są uprawnieni do samowolnego zamykania i otwierania zasuw na sieciach wodociągowych, w tym obsługujących przyłącza domowe. W przypadku konieczności zamknięcia przyłącza należy dokonać stosownego zgłoszenia do Zakładu pod numerem telefonu 29 643 20 55.

Otwieranie zasuw hydrantowych i używanie wody z hydrantów przeciwpożarowych do celów własnych jest równoznaczne z dokonaniem kradzieży wody i wiąże się z odpowiedzialnością karną określoną w stosownych przepisach. Za zrywanie plomb na urządzeniach wodociągowych, w tym na wodomierzach i hydrantach grozi karą grzywny do 5 000 zł, niezależnie od konieczności pokrycia kosztów zużytej nielegalnie wody oraz ewentualnych napraw lub wymiany uszkodzonych urządzenia.

W okresach dużego zużycia wody otwarcie hydrantu może spowodować przekroczenie wydajności stacji uzdatniania wody i tym samym okresowe zaburzenia w dostawie wody. Pojedynczy akt kradzieży może spowodować znaczne niedogodności dla wielu odbiorców z terenu całej gminy.

Dodatkowo kontroli podlegały będą wykonane przyłącza wodociągowe. Korzystanie z przyłącza wodociągowego bez protokołu technicznych odbioru i podpisanej umowy również zagrożone jest grzywną do 5 000 zł.

Nielegalne odprowadzanie ścieków bytowych i deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

Zakład informuje, iż w najbliższym czasie ruszą kontrole przyłączy kanalizacji sanitarnej mające na celu kontrolę poprawności i legalności wykonanych podłączeń. Przyłącza będą sprawdzane pod kątem nielegalnego podłączenia odprowadzenia ścieków bytowych oraz spustu wody deszczowej do sieci kanalizacyjnej z posesji. 

Wykrycie niezalegalizowanego przyłącza kanalizacyjnego lub odprowadzanie wód opadowych do urządzeń kanalizacyjnych zagrożone jest karą ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł.

Zwracamy się z prośbą o informowanie pracowników Zakładu o zaobserwowanych przypadkach nielegalnego poboru wody oraz o zgłaszanie się mieszkańców mających wątpliwości co do stanu posiadanych przyłączy celem weryfikacji i ewentualnych napraw źle wykonanych urządzeń, aby uniknąć dotkliwych kar.

źródło: rzekun.pl

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.