Opłaty za śmieci, proszę czekać…

Print Friendly, PDF & Email

W związku z zapytaniami mieszkańców Czarnowca odnośnie nowych opłat za wywóz nieczystości informujemy.

Niestety “normalny” cykl zwoływania sesji Rady Gminy Rzekuń został przerwany przez pandemię koronawirusa. Za pierwszy kwartał wszyscy zapłacili według starych stawek. Nowe nie zostały uchwalone z w/w przyczyny. Wszyscy oczekujemy na informację jak i ile płacić za śmieci.