DEKLARACJA ŚMIECIOWA 2020

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy deklarację (w formacie PDF) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie gminy Rzekuń.

Deklarację składa 100% mieszkańców (właścicieli nieruchomości)!

Przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji powstaje w momencie rozpoczęcia budowy bądź najpóźniej 14 dni od chwili zamieszkania!

O deklaracjach pisaliśmy również tu:

ps. W deklaracji wpisujemy RZECZYWISTĄ ilość osób zamieszkujących – nie połowę, nie 1/3, nie 1/10 itd! Wpisane przez deklarowanych ilości będą szczegółowo weryfikowane!
ZAMIESZKUJĄCYCH a nie ZAMELDOWANYCH!

Deklarację dostarczamy osobiście do UG lub wysyłamy pocztą na adres:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
pow. ostrołęcki
woj. mazowieckie
Polska

Czy pojawi się na stronie UG w Rzekuniu formularz interaktywny? Nie otrzymaliśmy takiej informacji.
Termin złożenia do 14 sierpnia 2020r.!

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.