Uwaga! Zapoznaj się, kto jest uprawniony do opróżniania szamb w Czarnowcu

Uwaga! Zapoznaj się, kto jest uprawniony do opróżniania szamb w Czarnowcu

W związku z ustawowym obowiązkiem nałożonym na samorządy gmina musi zewidencjonować nasze szamba!
Ktoś, kto jeszcze nie złożył deklaracji do Urzędu Gminy w Rzekuniu o rodzaju i pojemności swojego szamba, musi uczynić to jak najszybciej!

Dziś została podjęta również Uchwała Rady Gminy w sprawie wydania i cofnięcia upoważnień dla firm odbierających nieczystości na terenie gminy Rzekuń.

W informacjach o środowisku, na stronie rzekun.pl czytamy:

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzekuń
Autor (źródło): Sylwia Tuszyńska czwartek, 09 września 2021 15:24
Zgodnie z art. 7 ust. 6b. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rzekuń:
WYKAZ UPRAWNIONYCH PODMIOTÓW

Poniżej lista firm upoważnionych do odbioru nieczystości na terenie Gminy Rzekuń:

1.Zakład Usług Komunalnych Wiesław Kisiel
Laskowiec ul. Mazurska 18, 07-401 Ostrołęka

2. „ALMAT” Jarosław Kanclerz
Kamianka 19, 07-411 Rzekuń

3. Barbara Dorota Małkowska
Działalność Usługowa Wspomagająca Produkcję Rolniczą
Susk Nowy 56, 07-411 Rzekuń

4. Wywóz Nieczystości Płynnych Leszek Bakuła
Siemnocha 17B, 07-402 Lelis

5. Wywóz odpadów komunalnych Jan Żarnoch
ul. Spokojna 2, Antonie, 07-410 Ostrołęka

Dodatkowo każdy zarządca/właściciel nieruchomości musi posiadać rachunek od uprawnionego odbiorcy za wywóz do oczyszczalni ścieków swoich nieczystości. Dokumenty takie będą potrzebne do wglądu w razie kontroli.

Zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy mają pobudowaną sieć kanalizacyjną w swoim zasięgu, aby jak najszybciej się do niej przyłączyli.
Opróżnianie szamb staje się nieopłacalne, bo należy od teraz podpisać umowę z odbierającym oraz wybierać szambo zgodnie z ilością zużycia wody oraz pojemnością zbiornika.
Podłączenie nieruchomości do ogólnodostępnej sieci będzie od teraz korzystniejsze!
Wybieranie szamba na własną rękę jest niedozwolone!

Marek Karczewski

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Dostępność