Wniosek do radnej o interpelację

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Wniosek do radnej o interpelację

W związku z sygnałami od mieszkańców Czarnowca i użytkowników Pump Tracka i Skate Parku na granicy z Czarnowcem w sprawie zbędnych kosztów ponoszonych przez gminę na oświetlenie obiektów, zwróciłem się do Radnej Gminy Rzekuń z prośbą o napisanie interpelacji w tej sprawie.

Oto treść wniosku:

Pani
Sylwia Anna Wojsz
Radna Rady Gminy Rzekuń
w Okręgu wyborczym Nr 1

“Szanowna Pani Radna

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców Czarnowca oraz pilną potrzebą oszczędności w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej na obiekcie „Pump Track Rzekuń” przy ulicy Kościuszki w Rzekuniu (na granicy z Czarnowcem) zwracam się z prośbą o skierowanie interpelacji do władz gminy Rzekuń w tej sprawie.

1. Wnioskuję o zakup i montaż systemu sterowania oświetleniem obiektów poprzez połączenie Bluetooth telefonu z systemem na Pump Tracku oraz Skate Parku.
– System taki ograniczyłby marnowanie energii elektrycznej do minimum.
– Osoby korzystające z obiektów włączałyby oświetlenie samodzielnie, a po ewentualnym oddaleniu się (utracie połączenia telefonu z systemem) oświetlenie wyłączy się automatycznie.
– Lampy można byłoby włączać maksymalnie do godziny 22:00
– Lampy można byłoby uruchamiać wyłącznie wtedy gdy wyłącznik zmierzchowy „stwierdzi”, że jest dostatecznie ciemno. Nie można byłoby włączać oświetlenia dla żartów przy pełni słońca.

2. W ostatnich tygodniach zgłaszałem do konserwatora, że oświetlenie na w.w. obiektach jest uruchomione od zmierzchu do godzin porannych. Generuje to niepotrzebne koszty dla samorządu gminy Rzekuń.
– Oświetlenie włącza się również gdy pada deszcz, śnieg lub jest po prostu bardzo zimno, a na obiektach nie przebywa nikt.

Wnioskuję o zakup tego typu systemu.

Wniosek złożyłem przed LIV Sesją Rady Gminy Rzekuń w dniu 27 października 2022 r.

Mam nadzieję, że Pani Radna złoży interpelację na najbliższej Sesji Rady Gminy Rzekuń, w listopadzie 2022 r.

Czy takie rozwiązanie jest potrzebne?

O podobnych rozwiązaniach w innych rejonach kraju, o oszczędnym gospodarowaniu energią elektryczną, przeczytałem w internecie i stwierdziłem, że taki pomysł warto wdrożyć w naszej gminie.
Uważam, że zakup takiego systemu zwróci się bardzo szybko. Można go również stosować w gminie na wszystkich obiektach użyteczności publicznej typu, orliki, place zabaw i inne, które są oświetlone gdy nie ma na nich “żywej duszy”.
Jako sołtys – organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy nie posiadam możliwości prawnych do kierowania tego typu pism bezpośrednio do władz gminy. W takiej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem pozostało zwrócenie się o pomoc do radnej z naszego okręgu.

Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.