FUNDUSZ SOŁECKI 2024

Print Friendly, PDF & Email

Wysokość środków przyznanych przez gminę na 2024 rok, na sołectwo Czarnowiec wynosi 40 462,98 zł.
ZAŁĄCZNIK

Proszę o przesyłanie propozycji wydatkowania środków finansowych na cele sołectwa.
Pomysły wydatkowania proszę przekazywać maksymalnie do 15 września 2023 r.
– wiesczarnowiec@gmail.com
– 533 613 913
– sms
– osobiście do sołtysa
Wniosek Zebrania Wiejskiego musi zostać złożony do wójta gminy Rzekuń najpóźniej do 30 września 2023 r.

Na Zebraniu Wiejskim dnia 22 września 2023 r. odbędzie się głosowanie nad realizacją przedsięwzięć.

REALIZACJA 2024

  1. pkt. 1

Ułatwienia dostępności

Zaloguj

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.