Fundusz Sołecki “stary” i “nowy” – obawy? (aktualizacja)

Odsluchaj artykuł
Print Friendly, PDF & Email

Fundusz Sołecki “stary” i “nowy” – obawy?

Fundusz Obywatelski a na wsi Fundusz Sołecki to ważny element danej nam mieszkańcom demokratycznej możliwości wypowiedzenia się o przeznaczeniu przyznanych środków z budżetu gminy na:
– poprawę estetyki wsi i warunków życia mieszkańców,
– pobudzenie aktywności obywatelskiej,
– bezpieczeństwo i ochronę mienia.

Fundusz sołecki

  1. Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego.
  2. Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.
  3. Ustawą o funduszu sołeckim wprowadzono zestandaryzowany system wsparcia inicjatyw lokalnych, który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na terenie sołectwa. Dzięki ustawie o funduszu sołeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich na terenach wiejskich.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 z późn. zm.) http://prawo.sejm.gov.pl

Niewykonanie przedsięwzięcia

Uwagi wymaga sytuacja, w której organ wykonawczy (wójt), mimo zawarcia w uchwale budżetowej przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwo, nie dokona ich realizacji. Trudno wskazać instrumenty realnego oddziaływania sołectwa na wójta w takim przypadku. Zaniechanie realizacji przyjętych wniosków w całości lub w części jest oczywiście sprzeczne z celem ustawy o funduszu sołeckim.

Problemy z realizacją funduszu 2023?

Do dziś (23.09.2023 r.) Sołtys ani Rada Sołecka nie otrzymali z gminy żadnej konkretnej informacji czy sołectwo straci czy nie, przeznaczone w ubiegłym roku na rekuperację budynku świetlicy 20 000,00 zł.
Problem ciągnie się od miesięcy letnich gdy gmina ogłosiła przetarg na wykonanie projektu instalacji w budynku Świetlicy Wiejskiej przy ul. Dzikiej Róży 2. Sprawa ucichła, czas płynie a spora kwota może przepaść. Nieoficjalnie wiadomo, że zaprzestanie formalizowania inwestycji były zbyt wysokie oferty od potencjalnych wykonawców. Niebawem po tej nieoficjalnej informacji członek Rady Sołeckiej znalazł wykonawcę, który wykonałby te przedsięwzięcie w dwóch etapach (2023-2024) za kwotę ok. 40 000 zł. Gmina nie wzięła tego faktu pod uwagę. Co więcej na zebraniu wiejskim w tym roku mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu kolejnych 24 762,98 zł na dokończenie tego przedsięwzięcia. Już w roku 2022 mieszkańcy zdecydowali o rozłożenie inwestycji na dwa lata.
Aby tegoroczne 20 000 zł z Funduszu Sołeckiego 2023 nie przepadło, w przypadku zaniechania przez urząd realizacji zadania należy jak najszybciej zwołać Zebranie Wiejskie w sprawie zmian w ubiegłorocznym wniosku.
Z wcześniejszych informacji zasięgniętych u urzędników gminnych wynika, że… ani Sołtys ani członkowie Rady Sołeckiej nie otrzymali konkretnej odpowiedzi o zaniechaniu bądź realizacji przedsięwzięcia.

Mamy wielką nadzieję, że nie ważne jaka będzie decyzja Pana Wójta dotrze ona do nas jak najszybciej. Musimy razem z Radą Sołecką mieć pewność na co ewentualnie przeznaczyć te niewykorzystane 20 000 zł. Musimy pilnie podczas zwołanego Zebrania Wiejskiego wspólnie z mieszkańcami zdecydować jak nie stracić dość znaczącej kwoty.

Z nadzieją na wykonanie inwestycji w 2023 r. – wskazanej przez mieszkańców Czarnowca.

Wykonanie FS 2023
Założenia FS 2024

edit 2023.10.24 (19:50)
Z nieoficjalnych źródeł dziś przekazanych jest informacja, że rekuperacja w świetlicy zostanie wykonana – dziękujemy!

Sołtys Czarnowca Marek Karczewski

Ułatwienia dostępności

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.